ZBRANĚ
BÝVALY KRÁSNÉ

VERNISÁŽ MEČE V OBRAZECH, ŠPILBERK, 23. 5. – 10. 6. 2013

ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48 a Muzeum města Brna si Vás dovolují pozvat na vernisáž výstavy žáků výtvarného ateliéru Jany Blažkové. KRESBY TUŽKOU A MALBY TEMPEROU, FOTOGRAFIE, KOUZLO DETAILŮ I CELKŮ

REPLIKY HISTORICKÝCH CHLADNÝCH ZBRANÍ V OBRAZECH

WEB MUZEA MĚSTA BRNA
MUZEUM MĚSTA BRNA01
PODPORUJE VERNISÁŽ
WEB ZUŠ PhDr. ZBYŇKA MRKOSE
WEB PAVLA SKRYJI
PAVEL SKRYJA02
VÝROBA REPLIK A RESTAURÁTORSTVÍ
WEB PAVLA SKRYJI
WEB MĚSTA BRNA
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO03
DOTUJE PROVOZ MUZEA MĚSTA BRNA
WEB MĚSTA BRNA

Stáhněte si pozvánku na vernisáž konanou na hradě Špilberk od 23. 5. do 10. 6. 2013

ZBRANĚ BÝVALY V MINULOSTI KRÁSNÉ

Meče, kordy, šavle, palaše, dýky, tesáky – dílčí výčet názvů zbraní zvaných chladné, vyrobené pro bojové či lovecké potřeby budoucího majitele.

Zbraně, výsostně účelné, funkční, ale i nákladně zdobené a mistrně zpracované používané ve válkách i míru, při lovu, turnajích a rytířských kláních známe dnes ze sbírek, muzejních expozic, historického šermu, filmů a literatury.

„Zbraně“ jako jedno z témat letošních výtvarných činností žáků, jsem zvolila vzhledem k možnosti vypůjčit si některé vybrané kusy od jednoho z nejpovolanějších – brněnského mečíře Pavla Skryji, který se v duchu tradičních postupů a metod dlouhodobě zabývá jejich výrobou. Jeho prostřednictvím se mottem naší společné práce stalo poznání, že zbraně bývaly v minulosti i krásné a řemeslná i umělecká zručnost jejich zhotovitelů úctyhodná.

Dovolte mi seznámit Vás několika větami s mým výtvarným a pedagogickým záměrem. Po stopách historie, jako motivu pro výtvarnou činnost, k níž letošní výstavní cyklus patří, se vydávám se svými žáky pravidelně již řadu let. V kontextu s obsahem, ztvárňujeme zvolená témata zejména klasickými výtvarnými technikami.

Letošní kolekce prací je rozdělena na část studijní, technickou a část imaginativní. Pro interpretaci tvaru trojrozměrného předmětu, v našem případě zbraní a doplňků, jsme zvolili kresbu tužkou. Malbu temperou zastupují dvě varianty klasického zátiší se zbraněmi, zejména řešící otázky tvaru a objemu, barev, světla a stínu, kompozice.

Výtvarná fabulace nás přivedla ke kresleným designérským návrhům vlastní, osobní zbraně nebo prototypu zbraně jako divadelní či filmové rekvizity k jejíž „výrobě“ nám posloužil opět klasický materiál – papír.

Nová média zastupuje digitální fotografie, jejímž prostřednictvím měli žáci možnost zkoumat vlastnosti světla, jeho působení na předměty a okolnosti, za kterých je možné dané předměty účelně fotografovat, najít kouzlo celku i detailu. Řadu prací uzavírají kresby, které jsou osobitou „kopií“ mědirytiny Jezdec (později známou pod názvem Rytíř, smrt a ďábel), významného umělce německé renesance Albrechta Dürera, jejíž realizace upozornila žáky na možný způsob osvojování si výtvarných dovedností pomocí kopírování starých mistrů.

Prostřednictvím těchto činností, měli žáci bezprostřední možnost seznámit se s historickými zbraněmi, které jinak znají především ze sbírek hradů a zámků a učinit si jistou představu o možnostech kovářského řemesla.

Mou snahou zůstává, přiblížit žákům kulturní a společenský vývoj na pozadí konkrétní doby, učit je vnímat svět v souvislostech.

Jako každý rok, se naší společné výstavy účastní také absolventi.

Během studia výtvarného oboru na ZUŠ Došlíkova měli možnost naučit se využívat základní techniky vizuálně obrazného sdělení a prostorových i akčních činností s využitím klasických i moderních technologií. Poznat a vědomě používat obrazotvorné prvky plošného i prostorového vyjádření, objevit své tvůrčí schopnosti a osobitost. Seznámit se také s historií a současností výtvarného umění jako součásti vývoje lidské společnosti.

Věřím, že naše společná práce vedla k oboustranné spokojenosti a doufám, že získané zkušenosti zúročí i v budoucnosti.

Dlouhodobé studium je pro žáky předpokladem pro trvalejší osvojení si výtvarných dovedností a nezbytné k podpoře talentů. Otevírá možnosti pokračovat pak studiem na vyšších odborných školách a je i možnou cestou k budoucí profesi.

Jana Blažková

Pozvánka na vernisáž ke stažení (formát PDF).