STŘEDOVĚK
a Pavel Skryja

Posedlost Pavla Skryji po dosažení dokonalosti v prastarém řemesle – umění mečířském a znovuoživení původních výrobních metod
POSEDLOST PAVLA SKRYJI STŘEDOVĚKEM

Duše Pavla Skryji, brněnského rodáka a jednoho z nejlepších evropských mečířů je nemocná. Tato nemoc je dnes velmi vzácná a na rozdíl od všech ostatních známých chorob je i velmi romantická a krásná. Pavel Skryja je posedlý – posedlý středověkem.

To, co v jeho útlém mládí začalo historickým šermem, rozvíjelo se studiem středověkých výrobních technologií, způsobů života, umění kuchařského i etikety rytířské se v posledních desetiletích zúžilo na posedlost po dosažení dokonalosti v prastarém řemesle – umění mečířském.

Pro Pavla Skryju je mečířství jeho životem. Od kdysi ne příliš dokonalých pokusů zhotovit přesné repliky historických zbraní, přes řemeslně dokonalé výtvory a profesionální restaurátorskou činnost pro zámecké expozice se dostáváme k současným výtvorům, hodným nejvyšších ocenění v oboru uměleckého kovářství.

Skryjovy repliky můžeme najít v četných soukromých sbírkách nejen v České republice, ale i v Rakousku, Německu, Anglii a ve Spojených státech amerických. Výrazným rysem jeho prací je tvrdošíjné zachovávání dobových výrobních postupů a dnes i zcela výjimečných výrobních technologií.

V posledních letech zaujal Skryja odbornou veřejnost "znovuoživením" jedné z nejstarších a nejnebezpečnějších technik zlacení kovu. Tato technika, dnes světovými uměleckými mečíři téměř nepoužívaná vznikla již v období před Kristem. Zlato, o ryzosti 24 karátů se rozpustí ve rtuti, takto se nanese na kov, aby pak, po odpaření rtuti zůstalo na zbroji ryzí zlato.

Vzhledem ke značnému množství rtuťových výparů, které vznikají v průběhu zlacení touto metodou, proslavilo se použití této techniky zlacení kovu v dějinách vysokou úmrtností kovářských tovaryšů. Snad proto najdeme v dnešních restaurátorských knihách o této technologii jen kusé a neúplné informace

A tak se tato technika stala alchymistickou třešničkou na pomyslném dortu z damascénské oceli, potaženém patinou, odpovídající skutečnému stáří historických originálů.

Toto je současný pohled do dílny vyspělého mečířského mistra, pana Pavla Skryji, reprezentující umělecké řemeslo, dávno zapomenuté během neúprosného času – mečířství v jeho klasické, krásné a čisté podobě. Deutsch version

KAM DÁLE
ŽIVOTOPIS
POSEDLOST STŘEDOVĚKEM
CO LZE OBJEDNAT
WHO IS ENCYKLOPEDIE
OCENĚNÍ A DIPLOMY
VÝSTAVY
TISK
OBJEDNÁVKY

Ceny jsou smluvní, dle náročnosti zakázky. Ceníky se nesestavují.

Obvykle jde o třetinu, maximálně polovinu ceny skutečného originálu.

  Více >>

Prodleva mezi objednávkou a zahájením realizace může být i 3 měsíce.

1 měsíc (dýky), dlouh鎎ŽŽ zbraně cca. 3 měsíce a déle, dle náročnosti.

Zbraně nejsou skladem, vyrábí se pouze na zakázku.

Vzhledem k nedostatku místa, nejsou vhodné hromadné návštěvy.

  Více >>

Repliky jsou kovány z 200-300 let starých kovů.

Pro jednotlivé části zbraní se dodržují původní složení kovů, typy dřev, kůží, apod.

Dodržují se původní historické výrobní postupy daného období

Dodržuje se skutečná geometrie a rozložení hmoty zbraní, čepele jsou vždy kovány, kaleny a jsou ostré.

  Více >>

Pavel Skryja

01 U výhně
PŘED KOVÁNÍM
02 SHŠ L.A.G.
ZBROJ, 30LETÁ VÁLKA
03 U výhně
SVÁŘKOVÉ KOVÁNÍ
04 U výhně
SVÁŘKOVÉ KOVÁNÍ

Váš dotaz

Neobjednávejte prosím jednotlivé části zbraní. Restaurátorství se týká historických originálů, nikoli zbraní současných výrobců.

Máte jiné otázky? Podívejte se do sekce FAQ (časté dotazy). Ceny závisí na náročnosti dané objednávky. Dotazy bohužel nelze odpovídat obratem, ale žádný z dotazů nezůstane bez odezvy. Děkuji za Váš zájem o moji práci.