GOTICKÝ MEČ
Pasovský vlk

Gotický, jeden a půl ruční meč s leptanou značkou výrobce na čepeli – Pasovský vlk mečířských dílen v Passau (Pasov)
JEDEN A PŮRUČNÍ MEČ

Ukázka repliky gotického, jeden a půl ručního meče s prosekávanou záštitou.

Běžně používaným názvem pro tyto meče je také dlouhý meč. Správný český odborný termín pro tuto zbraň je meč pro jednu a půl ruky.

Historicky jsou tyto meče známy také pod označením bastard. Toto označení mohlo vycházet ze skutečnosti, že v době svého vzniku byly tyto meče hůře zařaditelné mezi tehdejší tradiční zbraně jak z hlediska použití, tak vzhledu.

Jindy se toto označení vysvětluje faktem, že boj s tímto mečem vylučoval současné použití štítu s erbem rodu – tzn. majitel byl bezejmený.

LEPTÁNÍ ČEPELE A PROSEKÁVÁNÍ ZÁŠTITY

Popis výroby ukázky plus sbírka kde je k vidění.

Na čepeli tohoto meče je vyleptán Pasovský vlk doplněný o číslice. V tomto případě se nejedná o letopočet tyto číslice mají magický význam. Toto leptání nebylo vyzlaceno.

Čepel meče má kosočtverečný průřez bez žlábku. Rukojeť tohoto jeden a půl ručního meče je vyrobena z tvrdého dřeva a je potažena kůží.

Záštita meče je zdobena původní výrobní technologií – prosekáváním. K prosekávání se používaly nástroje podobné dnešním průbojníkům. Otvory se nevrtaly. V případě nutnosti hlubších průseků se mezi kov a průbojník sypal uhelný prach. Exploze uhelné prachu po úderu kladivem usnadňovala vyjmutí průbojníku z rozehřátého kovu.

Tento meč je přesná replika vyrobená dle zapůjčeného originálu. Tato replika meče je dodatečně patinovaná podle stavu dochovaného originálu.

Celková délka meče je 137,5 cm, délka čepele 107 cm.

Podívejte se na velmi podobný, ale bohatě zdobený meč bez dodatečného patinování. Tento meč je pouze leštěný, tedy ve stavu jak své meče vídali jejich dávní majitelé.

GOTICKÉ MEČE
MEČ S PASOVSKÝM VLKEM
BODNÝ MEČ
MEČ S TORDOVÁNÍM
JEDEN A PŮL RUČNÍ MEČ
MEČE SE ZLACENÝMI ZÁŠTITAMI
MEČ S POCHVOU A ZÁVĚSNÍKEM
OBJEDNÁVKY

Ceny jsou smluvní, dle náročnosti zakázky. Ceníky se nesestavují.

Obvykle jde o třetinu, maximálně polovinu ceny skutečného originálu.

  Více >>

Prodleva mezi objednávkou a zahájením realizace může být i 3 měsíce.

1 měsíc (dýky), dlouh鎎ŽŽ zbraně cca. 3 měsíce a déle, dle náročnosti.

Zbraně nejsou skladem, vyrábí se pouze na zakázku.

Vzhledem k nedostatku místa, nejsou vhodné hromadné návštěvy.

  Více >>

Repliky jsou kovány z 200-300 let starých kovů.

Pro jednotlivé části zbraní se dodržují původní složení kovů, typy dřev, kůží, apod.

Dodržují se původní historické výrobní postupy daného období

Dodržuje se skutečná geometrie a rozložení hmoty zbraní, čepele jsou vždy kovány, kaleny a jsou ostré.

  Více >>

Fotogalerie GOTICKÝ MEČ s Pasovským Vlkem

01 Lícová strana
CELKOVÝ POHLED
02 Lícová strana
RUKOJEŤ S HLAVICÍ A ZÁŠTITA
03 Lícová strana
HLAVICE OD RUKOJETI
04 Rubová strana
DETAIL PROSEKÁVANÉ ZÁŠTITY
05 Lícová strana
DETAIL PROSEKÁVANÉ ZÁŠTITY
06 Pohled ze spodu
DETAIL HLAVICE
07 Pasovský Vlk
DETAIL LEPTÁNÍ NA ČEPELI
04 Lícová strana
DETAIL RUKOJETI

Váš dotaz

Neobjednávejte prosím jednotlivé části zbraní. Restaurátorství se týká historických originálů, nikoli zbraní současných výrobců.

Máte jiné otázky? Podívejte se do sekce FAQ (časté dotazy). Ceny závisí na náročnosti dané objednávky. Dotazy bohužel nelze odpovídat obratem, ale žádný z dotazů nezůstane bez odezvy. Děkuji za Váš zájem o moji práci.